Podmínky spolupráce

<< Zpět

Kdo (Provozovatel):

Firma I&Q GROUP, spol. s r.o., IČ: 27488268, se sídlem Nepravidelná 329/9, Praha, PSČ 102 00, Česká republika

Co:

nabízí možnost pravidelných měsíčních příjmů, které mohou převýšit i Tvůj současný plat

Komu (Dealer):

komukoli, kdo má nějakou možnost nebo nápad

Za co:

propagovat projekt nacházející se na URL http://cz.iq-test.eu/ nebo systém sdružující lidi, kteří tento projekt propagují, nacházející se na URL http://cz.iq-test.eu/dealersky-system/ (dealerský systém)

Jakým způsobem:

např. umístěním URL s unikatním ID Dealera, které se Dealerovi přidělí po zaregistrování, do webových stránek Dealera nebo přes reklamní systémy; iniciativě se rozhodně meze nekladou (přesnější rady a pokyny jsou k dispozici po zaregistrování pod odkazem "Maximalizuj svůj zisk")

Za těchto podmínek:

 • propagaci může dělat každý
 • za propagaci je zodpovědný jen ten, kdo ji dělá
 • za každého platícího přicházejícího přes danou propagaci se připisují Dealerovi a tomu, přes koho se Dealer zapojil do dealerského systému, provize, které jsou napsané v uživatelském rozhraní po zaregistrování (na první stránce, pod odkazem "Celkový přehled")
 • tyto provize je Provozovatel povinen vyplatit v případě platby na základě smlouvy do týdne od kliknutí Dealerem na tlačítko Požádat o výplatu a v případě platby na základě faktury do týdne od přijetí faktury Provozovatelem s originálním podpisem (poštou) a se všemi náležitostmi daňového dokladu
 • vyplacení provizí je možné na základě smlouvy o nájmu webových prostor (vzor) a v případě zájmu Dealera i na základě faktury, jejíž podoba je přesně definovaná systémem (vzor) (nájemní smlouva se na celé období uzavírá jedna, fakturu je potřeba vystavit na každou platbu zvlášť)
 • minimální částka k vyplacení je 200 CZK
 • za zdanění příjmů Dealera je zodpovědný pouze Dealer, kterému byly peníze vyplaceny

Peníze mohou být vypláceny následujícími způsoby:

a) Přes internetovou peněženku (Moneybookers):

 • tento způsob vyplacení peněz je pro Dealera zpoplatněn částkou 15 CZK
 • pokud chceš využívat tohoto způsobu vyplacení peněz a nemáš účet u Moneybookers, můžeš se registrovat pod tímto odkazem https://www.moneybookers.com/.
 • odhadovaný termín, kdy k Dealerovi peníze dorazí, je den odeslání peněz (za odhadovaný termín Provozovatel v žádném případě neručí)

b) Poštovní poukázkou typu C (PV):

 • tento způsob vyplacení peněz je pro Dealera zpoplatněn částkou 55 CZK
 • odhadovaný termín, kdy k Dealerovi složenka dorazí, je týden od odeslání peněz (za odhadovaný termín Provozovatel v žádném případě neručí)

c) Platba na Tvůj bankovní účet:

 • tento způsob vyplacení peněz není pro Dealera zpoplatněn
 • odhadovaný termín, kdy k Dealerovi peníze dorazí, je pět dní od odeslání peněz (za odhadovaný termín Provozovatel v žádném případě neručí)
 • Provozovatel vyplácí peníze na základě smlouvy bez DPH (tedy tato volba není doporučená pro plátce DPH)
 • Dealerem se může stát i člověk, který nevlastní žádné internetové stránky, pokud si vymyslí jiný způsob propagace; i za takový způsob propagace nese odpovědnost jen on sám
 • Provozovatel může kdykoli informovat Dealera na jeho emailovou adresu

Ochrana osobních údajů:

Při účasti na propagaci může dojít k výměně osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO apod). Tato osobní data jsou považována za důvěrná a přístup k nim mají pouze subjekty, mezi kterými jsou vyměňována. Obě strany se zavazují, že neposkytnou osobní data třetí straně v jakékoliv podobě (tištěná, elektronická apod.), vyjma různých statistických přehledů, které však nelze spojit s konkrétní osobou. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo provádět analýzy o chování ostatních subjektů zapojených do propagace a případně je předat třetím osobám, vždy však opět v podobě statistických dat, které nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.

Podpora:

Obchodní kontakt:

Technický kontakt:

<< Zpět

Uživatel: [nepřihlášen]