Data protection rules

Ochrana osobních údajů

 

V I&Q GROUP, spol. s.r.o., IČO: 27488268, se sídlem: Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha-Štěrboholy (dále jen „I&Q GROUP“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 

OBSAH

Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

A.               Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?

My v I&Q GROUP (dále jen „my“) určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.

Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení správce osobních údajů (dále jen „správci“), neboť na základě provozu internetového portálu cz.iq-test.eu (dále společně také jen „internetové portály“, nebo „webové stránky“) vykonáváme kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů.

Dále nás můžete také kdykoliv kontaktovat s dotazem ohledně zpracování Vašich osobních údajů, a to způsobem uvedeným v části I.  „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Do zpracování Vašich osobních údajů mohou být zapojeny další osoby včetně správců a zpracovatelů osobních údajů, které jsou uvedeny v části F „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

B.                Jaké osobní údaje zpracováváme?

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak a k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme. V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

a)     Kontaktní údaje

Zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit. Jinak byste se nemusel/a o naší nabídce dozvědět.

b)     Identifikační údaje

Především jméno, příjmení, datum narození, uživatelské jméno a heslo, případně IČO a adresa podnikání jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu. Navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.

c)      Údaje o používání webových stránek

Užíváním prostředí internetu a návštěvou našich webových stránek automaticky odesíláte IP adresu svého zařízení. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Vaše zařízení. Pokud jste ve svém prohlížeči povolil/a ukládání tzv. cookies, jejich prostřednictvím k nám posíláte další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači. Více informací o používání cookies naleznete v částí D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů“.

Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, umíme odečíst délku jednoho přihlášení, úkony, které jste na webových stránkách prováděl/a, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows nebo macOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). To nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je Vašim technickým možnostem. Více informací naleznete v částí CVyužívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů“.

d)     Informace o využívání produktů a služeb

Pro lepší cílení v našich kampaních využíváme informace o tom, jaké služby čerpáte, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a. Víme, jak často se přihlašujete do svého uživatelského účtu, a jestli jste v jeho prostředí provedl/a nějakou akci nebo jste se po chvíli odhlásil/a. Pro vylepšení našich služeb také využíváme informace z průzkumů a uživatelského testování.

e)     Informace o interakcích s námi

Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval/a Vy sám/sama, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály, zejména přes telefon, chat, poštu, e-mail, nebo přes internetovou či mobilní aplikaci, GoogleID, nebo AppleID. Je to z toho důvodu, abychom Vám nabídku, která Vás neoslovila, nenabízeli znovu, a lépe se tak orientovali ve Vašich potřebách.

f)      Transakční údaje

Zejména se jedná o čísla Vašeho účtu, jméno majitele účtu, čas a výši provedené platby. Tyto údaje potřebuje, abychom Vám byli schopni v případě Vaší účasti v partnerském programu zasílat peníze, případně evidujeme údaje v souvislosti s přijatými platbami od Vás, co by uživatelů našich webových stránek.

g)     Informace z průzkumů a uživatelského testování

Když připravujeme nové služby nebo chceme znát názor na naše stávající služby a reklamy nebo chceme zjistit, jaké služby by se líbily, ptáme se přímo Vás, našich uživatelů, v různých výzkumech. U vývoje nových služeb provádíme tzv. uživatelské testování. Tyto testy nám umožní zjistit, zda je aplikace nejenom líbivá, ale že je také jednoduše ovladatelná.

Současně máte možnost výsledek svého IQ testu porovnat s ostatními uživateli, kteří test absolvovali dle Vámi stanovených kritérií. Pokud budete chtít, můžete tak nastavit srovnání výsledků inteligenčního kvocientu na základě pohlaví, barvy vlasů, profese, příjmu, na základě toho, zdali jste pravák, nebo levák případně zdali nosíte brýle či nikoliv.

 

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí především od Vás samotných, a to Vaším používáním internetových stránek, našich služeb a naší komunikace s Vámi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našich internetových portálech.

Další osobní údaje získáváme v rámci naší činnosti, přičemž se jedná zejména o odvozené údaje z Vámi poskytnutých údajů.

Další osobní údaje můžeme získávat od našich partnerů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a za námi stanovenými účely a jsou tedy ve vztahu k nám zpracovateli osobních údajů a/nebo našich partnerů, kteří jsou správci osobních údajů. Více o zpracovatelích a správcích osobních údajů naleznete v části E „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“

C.                Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů

Pokud navštívíte naše webové stránky, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

·        identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám nesmazali nasbírané kredity, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;

·        zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

·        se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;

·        evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do Vašeho zařízení:

·        ukládáme cookies z našich webových stránek, které nám umožňují:

o   sledovat návštěvnost našich webových stránek, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

o   zobrazovat Vám různé varianty našich webových stránek, pokud testujeme nové funkcionality;

o   přizpůsobovat pro Vás obsah našich webových stránek;

·        umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

o   ke sběru údajů o Vašem chování na našich webových stránkách a na dalších webových stránkách;

o   pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, nežli jsou naše webové stránky;

o   k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na našich webových stránkách. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části v části E „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

S Vaším souhlasem uděleným pro účely podle písm. b) „Podpora a propagace našich služeb a produktů a služeb našich partnerů, včetně profilování a příprava anonymních analýz o zákaznickém chování“ (vizte níže) využíváme cookies třetích stran při předávání Vašich údajů reklamním a sociálním sítím.  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení cookies a související zpracování.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejdéle 3 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku

Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o následující údaje:

·        IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

·        MAC adresa (adresa zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti),

·        operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;

·        prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;

·        adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na naše webové stránky;

·        záznamy o datové komunikaci mezi Vaším zařízením a našimi webovými stránkami.

D.               Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

-        bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu či z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

-        na základě Vašeho souhlasu, pokud Vás o něj požádáme.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem webových stránek, nebo se zaregistrujete a zda nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní vymezené účely.

V případě, že se zaregistrujete, zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu či z důvodu plnění právní povinnosti, nebo také na základě Vašeho souhlasu, který jste udělil/a pro některý z konkrétně stanovených účelů zpracování.

Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje za následující účely:

a)     Zajištění našich služeb pro Vás

Takové zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi. Pokud si totiž vytvoříte účet na našich webových stránkách, zpracováváme Vaše údaje v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b, c, d, e, f, na základě plnění smlouvy s Vámi, abychom mohli vést Váš uživatelský účet, a Vy jste mohl užívat naše služby spočívající v měření inteligenčního kvocientu, případně srovnání s ostatními výsledky IQ testů na základě Vámi sdělených kritérií. Smlouva (resp. náš smluvní vztah s Vámi), o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením Vašeho účtu (Všeobecné podmínky webu cz.iq-test.eu dostupné na: http://cz.iq-test.eu/podminky-pro-pouziti/ ).

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vašeho užívání a čerpání našich služeb, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.

 

b)     Naší ochrany před neoprávněným užitím našich služeb a ochrany před protiprávním jednáním

Takové zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b, c, e, f, je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterými jsou ochrana před neoprávněným užitím našich služeb a ochrana před protiprávním jednáním.

Typicky jde o údaje sloužící k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, řízení našich rizik, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vašeho užívání a čerpání našich služeb, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.

 

c)      Vylepšení našich služeb na základě jejich užívání

Pokud si vytvoříte účet na našich webových stránkách, zpracováváme Vaše údaje v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny c, d, e, f, g také na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je vylepšování našich služeb na základě jejich užívání Vámi a optimalizace nabídek a funkcí v rámci našich webových stránek. Na základě informací získaných z uvedených osobních údajů, zejména z informací o Vaší spokojenosti s našimi službami, pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás soutěžilo ještě lépe.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti a čerpání našich služeb, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.

 

d)     Naší interní evidence a ochrany našich práv a zájmů

Takové zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b, c, d, e, f, je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a to konkrétně ochrany našich práv a zájmů (tj. právních nároků), kterými jsou vedení naší vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení Vaší účasti a čerpání našich služeb.

V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu také po celou dobu trvání takových řízení z důvodu výkonu a/ nebo obhajoby našich právních nároků.

 

e)     Podpory a propagace našich služeb

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b, c, d, e, f, g.

Vaše osobní údaje takto zpracováváme například v rámci průzkumů spokojenosti, připomínek životního jubilea a při přípravě a zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení o námi nabízeném zboží či službách a optimalizaci nabídek přímo na našich webových stránkách. Informace o využívání našich produktů a služeb nám především pomáhají sledovat a neustále vylepšovat jejich kvalitu a udržet si přízeň svých uživatelů.

Nechceme Vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli jim schopni nabídnout vhodné řešení. Uvedeným marketingovým/ obchodním sdělením tak může být např. nabídka účasti ve spotřebitelských soutěžích, nebo nabídka zboží a služeb.

Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů, zejména klasickou poštu, e-mail, SMS zprávy a push-notifikace, ale také i např. vyskakovací okna na našich webových stránkách.

Zasíláním obchodních/ marketingových sdělení, která Vám jsou zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu a SMS můžete kdykoliv zrušit a jejich další zasílání zakázat, a to přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení. V takovém případě Vám již nebudou obchodní/ marketingová sdělení nadále zasílána.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti a čerpání našich služeb, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti a čerpání našich služeb, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.

 

f)      Plnění našich zákonných povinností

Zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b, f je také nezbytné pro splnění našich právních (zákonných) povinností. I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší zákonné povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

E.                Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správci (viz. část A „Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?“). To znamená, že my určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.

Vaše osobní údaje můžeme předávat, na základě Vašeho souhlasu, také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

·        v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí,

·        na základě Vašeho souhlasu.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“. Takovými zpracovateli jsou:

a)      poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako jsou Amazon Web Services, SuperNetwork s.r.o., Creative Developers spol. s r.o., a další.

b)      provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Facebook, Inc, Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro Vás;

c)      provozovatelé emailových marketingových kampaní jako je společnost Mailkit s.r.o., IČO: 264 49 901

F.                Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části E „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“, Vás ujišťujeme, že Vaše údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

G.               Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

a)     Odvolání souhlasu

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout.

Neudělení nebo odvolání souhlasu pro některý  ze shora uvedených účelů v části D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?však nebude mít vliv na možnost zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení v souladu s naším oprávněným zájmem (viz. shora uvedený účel „Podpora a propagace našich služeb“).

Ve všech případech zpracování založených na souhlasu jej můžete odvolat prostřednictvím zaslání emailu na adresu consumersupport@iq-test.eu. Odvolání je nutné odeslat z Vašeho registračního emailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

b)     Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

c)      Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

d)     Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

·        Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

·        odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

·        využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část pod písm. g) „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

·        domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“).

e)     Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

·        popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

·        Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);

·        Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

·        vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v této části pod písm. g) „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

f)      Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy (viz část D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

g)     Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“) Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Námitku můžete podat proti zpracování za následujícími účely: Naší ochrany před neoprávněním užitím našich služeb a ochrany před protiprávním jednáním, Vylepšení našich služeb na základě jejich užívání, Naší interní evidence a ochrany našich práv a zájmů, Podpory a propagace našich služeb, Přípravy anonymizovaných analýz pro naše partnery.

 

h)     Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

H.               Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše zákaznické centrum dostupné na adrese consumersupport@iq-test.eu. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Formuláře k uplatnění práv

Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné na adrese http://cz.iq-test.eu/provozovatel/