FAQ

 • Co je to inteligence?
  Inteligence je rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace; schopnost učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. Je pravděpodobně nejdůležitější a rozhodně nejskloňovanější ze všech schopností, které současná psychologie rozlišuje. Její hodnotou je inteligenční kvocient, tedy IQ.
 • Co je to inteligenční kvocient (IQ)?
  Inteligenční kvocient (IQ) je číslo, popisující inteligenci člověka v poměru k ostatní populaci.
 • Jaké je průměrné IQ?
  Za průměrné IQ se považuje IQ v rozmezí 90–110, které má asi 50% populace.
 • Jaké jsou stupně inteligence?
  1. nad 140 Inteligence géniů - absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání (0,2 %)
  2. do 140 Výjimečná superiorní inteligence - mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci (2,8 %)
  3. do 130 Vysoce nadprůměrná inteligence - snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti (6%)
  4. do 120 Nadprůměrná inteligence - vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo (12%)
  5. do 110 Vysoce průměrná inteligence - vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie (25%)
  6. do 100 Průměrná inteligence - dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení (25%)
  7. do 90 Slabě podprůměrná inteligence - dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích (10%)
  8. do 80 Nižší stupeň slabomyslnosti - s problémy zvládne základní školu, úspěšný ve zvláštní škole (10%)
  9. do 70 Debilita, slabomyslnost - je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu (6,8 %)
  10. do 50 Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti - nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky (2%)
  11. do 20 Idiocie, těžká slabomyslnost - nevzdělavatelný a nevychovatelný (0,2 %)
 • Proč je tento IQ Test lepší než ostatní iq testy?
  Protože má díky mnoha otestovaným lidem schopnost mnohem přesněji měřit IQ než ostatní iq testy.