Aktuálně dostupné testy

IQ test vrozené inteligence
2D obrázky...

Test je sestaven z úloh na zjištění vašich schopností logického uvažování v oblasti plošných geometrických symbolů – v úlohách se setkáte s geometrickým sčítáním a odčítáním, deformací, rotací … Podobné úlohy jsou občas součástí přijímacích řízení, psychotestů i různých konkurzů na určité pozice. Úlohy na vztahy geometrických symbolů patří mezi ty oblasti schopností, které jsou trochu ovlivnitelné procvičováním, ale ne už tak vzděláním a sociálním prostředím.

Spustit test

Numerická inteligence
Čísla...

Pomocí numerických testů inteligence se zjišťuje schopnost testovaného pracovat s matematickými operacemi, s čísly a obecně matematicky „myslet“. Testy jsou zaměřeny na procvičování/zkoumání znalostí sčítání, odčítání, násobení, mocnění, práce s matematickými řadami … Podobné úlohy jsou součástí přijímacích řízení, psychotestů i různých konkurzů. Numerická inteligence patří mezi ty oblasti schopností, které jsou ovlivnitelné vzděláním, sociálním prostředím a věkem.

Spustit test